جدید فیلم اینورتر دلتا نمایش بزرگتر

فیلم اینورتر دلتا

اینورتر دلتا

محصول جدید

مشخصات تکمیلی

فیلم آموزشی اینورتر دلتا

ناشر : وب سایت PLCmen

مدرس : مهندس وحید مقدم

مدت زمان : ۳ ساعت

تعداد : ۱ عدد DVD

روش دریافت : بصورت پستی

ارسال بصورت پستی (هزینه پست ۱۲ هزار تومان)

قیمت : ۹۰,۰۰۰ هزار تومان

جزییات بیشتر

1000 قلم

In stock

900,000 ریال بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

 اینورتر :

راه اندازی الکتروموتور با بيشترين جريان راه اندازی حدود جريان عادی موتور بايک منحنی تقريبا خطی قابل انتخاب. اينورتر بهترين راه اندازنرم موتور است ولی با قيمتی بيش ازچهار برابر راه اندازنرم ياهمان سافت استارت, درصنعت ازاينور يا کنترل از راه دور بطورعموم برای موتورهايی که نياز به کنترل سرعت دارند استفاده ميشود . تغيرات دورموتور در اينورتر با تغيير فرکانس ايجاد ميشود. لذا امکان افرايش فرکانس خروجی تا چندين برابرفرکانس ورودی وجود دارد. دراستفاده ازکنترل از راه دور امکان افزايش دورموتور بيشتر از دورنامی وجود دارد و با افزايش فرکانس ولتاژ خروجی دور موتورافرايش می يابد, باافزايش دور موتور بيشتر از دورنامی دراين حالت کاهش گشتاور ايجاد ميشود. بطورمعمول در اينورتورها ازترانزيستورهای IGBT درقدرت های بالااستفاده ميشود ودرقدرت های پايين ازترانزيستورهای MOSFET قدرت هم استفاده ميشود .

مشخصات تکمیلی

فیلم آموزشی اینورتر دلتا

ناشر : وب سایت PLCmen

مدرس : مهندس وحید مقدم

مدت زمان : ۳ ساعت

تعداد : ۱ عدد DVD

روش دریافت : بصورت پستی

ارسال بصورت پستی (هزینه پست ۱۲ هزار تومان)

قیمت : ۹۰,۰۰۰ هزار تومان

سرفصلهای فیلم : آموزشی پارامترهای اساسی اینورتر دلتا
۱-معرفی انواع اینورتر دلتا
۲-بیان تفاوت بین اینورترها
۳-آموزش چگونگی انتخاب مدل اینورتر متناسب با پروژه
۴-معرفی تمام ترمینال های موجود بر روی اینورتر
۵-آموزش پارامترهای مربوط به فرکانس
۶-آموزش پارامترهای مربوط به راه اندازی
۷-راه اندازی اینورتر از روی کی پد
۸-تعیین فرکانس برای اینورتر از روی کی پد
۹-راه اندازی اینورتر از طریق ترمینال
۱۰-تعیین فرکانس کاری اینورتر از طریق AVI(ولتاژی)
تولید ولتاژ از طریق کارت انالوگ ۰۶XA
۱۱-تعیین فرکانس کاری از طریق ACI(جریانی)تولید از طریق کارت انالوگ ۰۶XA
۱۲-تعیین فرکانس کاری از طریق شبکه مدباس(بدون نیاز به کارت انالوگ)
۱۳-تعیین فرکانس از طریق پتانسیومتر روی کی پد
۱۴-تعیین فرکانس از طریق دکمه های روی کی پد
۱۶-راه اندازی (چپ گرد و راستگرد)از طریق شبکه
۱۷-آموزش نحوه تنظیم پارامتر ACC و DEC از طریق پارامترها
۱۸-آموزش نحوه تنظیم پارامتر ACC و DEC از طریق شبکه مدباس
۱۹-آموزش نحوه تنظیم پارامتر برای راه اندازی موتور اسپیندل
۲۰-آموزش استفاده از پارامتر جبرانگر ترک(Torque compensation) و کاربرد آن
۲۱-آموزش نحوه قفل کردن پارامترها از طریق پارامتر
۲۲-آموزش نحوه قفل کردن پارامترها از طریق سخت افزار
۲۳-آموزش نحوه قفل کردن از طریق تعیین پسوورد
۲۴-آموزش چگونگی استفاده از سرعتهای چند حالته(multi input speed) و پارامترهای مربوط به آن
۲۵-آموزش چگونگی استفاده از ورودی های چند حالته به عنوان jog
۲۶-آموزش نحوه تنظیم خروجیهای قابل برنامه ریزی(multi function output )
۲۷-آموزش نحوه تنظیم پارامتر جهت کارکرد اینورتر تحت شبکه مدباس
۲۸-آموزش نحوه تنظیم پارامترها جهت کارکرد در مد pid
۲۹-آموزش نحوه تعیین پارامترهای Fmax,Vmax,Fmid,Vmid
۳۰-آموزش نحوه تنظیم پارامترها جهت راه اندازی فن در مد V/F
و سایر آموزشهای دیگر

مقاله پیشنهادی:  PDF کنترل دور موتور در صنعت پمپ

فیلم آموزشی اینورتر دلتا Inverter Delta